Thuốc nhỏ mắt V.rohto Cool hỗ trợ điều trị mỏi mắt, đỏ mắt, ngứa mắt (12ml)