THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT – OBH MILK GLUCERNA GOLD ++